home
Archief Home    •   Kunst - afbeeldingen    •   Kunst - tekst    •   Foto - afbeeldingen    •   Foto - tekst    •   Documenten - tekst
Zoek:
2469 resultaten gevonden.
Jaar Beschrijving Map
nummer
Document.nr. en toevoeging
1895
Getuigschrift van De Rijksakademie van Beeldende Kunsten over de jaren 1895. Prix de Rome.
01 - 1 
1898
Getuigschrift van De Rijksakademie van Beeldende Kunsten over de jaren 1898. Prix de Rome.
01 - 2 
1901
Getuigschrift van De Rijksakademie van Beeldende Kunsten over de jaren 1901. Prix de Rome.
01 - 3 
1890
Verslag van de Toestand der Rijksakademie van Beeldende Kunsten over de jaren 1890 - 1901.
02 -  
1895
Rijksakademie archiefstuk 216 Prix de Rome verslagen: Brief van Allebe , gedateerd 3 juni 1895 , aan J. H. van Eeghen , lid en secretaris der Commissie van Toezicht op de Rijksakademie , waarin hij meedeelt dat P. Dupont en Martin Monnickendam zijn geslaagd ( en dus toegelaten tot de Prix de Rome ) met het verzoek om de getuigschriften te tekenen.
03 - 1 
1895
Rijksakademie archiefstuk 216 Prix de Rome verslagen: Rooster van werkzaamheden der examen commissie van 1895
03 - 2 
1895
Rijksakademie archiefstuk 216 Prix de Rome verslagen: Presentielijst van de jury dd 8 juni 1895
03 - 3 
1895
Rijksakademie archiefstuk 216 Prix de Rome verslagen: Juryrapport van de commissie dd 9 oktober 1895
03 - 4 
1895
Rijksakademie archiefstuk 216 Prix de Rome verslagen:Brief van Monnickendam , gedateerd 25 april 1895 , aan Allebe, waarin hij zich opgeeft voor de prijskamp.
03 - 5 
1895
Rijksakademie archiefstuk 216 Prix de Rome verslagen:Brief van Monnickendam , gedateerd 1 juni 1895 , aan Allebe , waarin hij formeel meedeelt gebruik te maken van zijn recht om aan de proefkamp mee te doen.
03 - 6 
1895
Rijksakademie archiefstuk 216 Prix de Rome verslagen:Reglement van orde van de examens van 20 maart 1895, waaruit blijkt dat 12 personen meedongen ( voorrondes)
03 - 7 
1895
Rijksakademie archiefstuk 216 Prix de Rome verslagen:De examens van 20 maart 1895 Lijst van de 5 personen die uiteindelijk meededen.
03 - 8 
1895
Rijksakademie archiefstuk 216 Prix de Rome verslagen: Cijferlijst van Monnickendam.
03 - 9 
1895
Kopien van de enveloppen van de loges.
03 - 10 
1890
Proces - Verbaal van het toelatingsexamen voor de Akademie van 23 december 1890
04 -  
1895
Kopien van tekeningen die Monnickendam maakte op de HBS
05 -  
1981
Familie onderzoek , brief dr Monnickendam uit Israel
06 -  
1909
Artikel over Amsterdamse Schilders, 't Leven Maart 1909
07 -  
1874
Kopie geboorte akte dd 26 februari 1874
08 - 1 
1874
Bewijs van geboorte-inschrijving
08 - 2 
1872
Bewijs van Geboorte-inschrijving van Jacques dedato 14 november 1872
08 - 3 
1980
Uittreksel Bevolkingsregister Gemeente Amsterdam dd 8 april 1980
09 -  
1906
Kopie trouwakte dd 9 augustus 1906
010 - 1 
1906
Aantekenen Huwelijk.
010 - 2 
1906
Kwitantie voor kosten van huwelijk Dedato 19 juli 1906 ad fl. 5,10.
010 - 3