home
Archief Home    •   Kunst - afbeeldingen    •   Kunst - tekst    •   Foto - afbeeldingen    •   Foto - tekst    •   Documenten - tekst    •   Documenten - inloggen
Zoek:
2469 resultaten gevonden.
Jaar Beschrijving Afbeelding
(indien aanwezig)
Document.nr. en toevoeging
1906
Kwitantie voor kosten van huwelijk Dedato 19 juli 1906 ad fl. 5,10.
10 - 3 
1906
Familieboekje
10 - 4 
1911
Overlijden Pieter Dupont: - Grafrede van Monnickendam
11 - 1 
1911
Overlijden Pieter Dupont: Brief van Roland Holst dd 20 maart 1911
11 - 2 
1911
Overlijden Pieter Dupont: Brief van A. Dupont , arts , dd 14 maart 1911.
11 - 3 
1911
Overlijden Pieter Dupont: Brief van A. Dupont van 14 februari 1911 waarin hij zich excuseert dat hij de uitnodiging voor een conferentie te laat ontving, maar zich het lot van de jongens aantrekt en vraagt wat voor plannen er zijn gemaakt. Tijdgenoten
11 - 4 
1974
Brief van J. A. Mink dd 26 februari 1974 met gegevens over de leerling Mej. Leijns
12 -  
1908
Menukaart van de maaltijd ter ere van Matthijs Maris , Willem Maris en Albert Neuhuijs t.g.l.v. de plaatsing van hun namen op het erebord van Arti. De maaltijd werd gehouden op 22 februari 1908 in het American Hotel. Aantekening ( handschrift Alice ? ) : 'Weddingschap diner voor Martijn binnen 10 jaar ' Tijdgenoten
13 -  
1993
Brief van F. A. Lobatto , buurjongetje , dd oktober 23 ,1993
14 -  
1991
Overlijdenskaart van Ruth dd 22 november 1991
15 -  
1895
Toegangskaart voor Ecole du Louvre voor de cursus 1895 - 96
16 -  
1895
Bewijs van inschrijving bij de prefecture de Police van Parijs dd 19 september 1895
17 -